Afl. 4 Führercultus

Nadat de nazi’s in 1933 de totale macht hadden gegrepen werden alle middelen ingezet om het Duitse volk totale gehoorzaamheid op te leggen. Met moderne communicatiemiddelen als film en radio waren de mogelijkheden van het regime om de harten van de mensen te winnen groter dan ooit.

Dit mondde uit in een totale leiderscultus. Hitler wordt gepresenteerd als meer dan zomaar een leider: hij was de uitverkorene, zo niet zelf een God, dan toch door een hogere macht gezonden om het Duitse volk te redden van de ondergang. Zijn beeltenis was overal te zien, het was een grote eer om Hitler als peetvader of als ereburger van je stad te hebben en zijn buitenverblijf de Berghof werd een heus bedevaartsoord.

In deze aflevering van Adolf bespreken we de historische wortels van het fenomeen heersercultus, hoe dat er in het Derde Rijk aan toe ging en hedendaagse voorbeelden.

%d bloggers liken dit: