Links afl. 43 Rijkdagverkiezingen 1932 – de laatste stap naar de macht

Franz von Papen (1879-1969) was politicus voor de Katholieke Centrumpartij (KZP). In juni 1932 werd hij Rijkskanselier, tot zijn kabinet hetzelfde jaar nog viel. In januari 1933 werd hij vicekanselier onder Hitler

Kurt von Schleicher (1882-1934) was minister van Defensie in het kabinet-Von Papen (juni-decemer 1932). Daarna was hij zelf kort kanselier, tot hij door president Hindenburg werd ontslagen.

Paul von Hindenburg (1847-1934) was opperbevelhebber van het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog was hij van 1925 tot 1934 Rijkspresident van de republiek van Weimar.

‘Das Beil von Wandsbeck’ – Deel 1
‘Das Beil von Wandsbeck’ – Deel 2
Trump: ‘I could shoot somebody and not lose any voters’

%d bloggers liken dit: