Links afl. 50 Waar ligt Duitsland? – Hitlers geopolitieke visie

Hitler oefent zijn mimiek. Foto Heinrich Hoffman

Nog meer foto’s uit die collectie: https://www.ranker.com/list/photos-of-hitler-practicing-speeches/genevieve-carlton

‘Brieven vader Hitler bieden blik op jeugd Adolf’ https://nos.nl/artikel/2370217-brieven-vader-hitler-bieden-blik-op-jeugd-adolf.html

‘Duitsland’ na de Dertigjare Oorlog (1618-1648). Bron: German History in Documents and Images, http://ghdi.ghi-dc.org/map.cfm?map_id=2813
‘Duitsland’ en Oostenrijk in 1803 (voor de inval van Napoleon). Oostenrijk ligt zowel ín als buiten Duitsland. Bron GHDI
Duitse keizerrijk (het ‘Tweede Rijk’), 1871-1918. Grote delen van wat nu Polen Tsjechoslowakije zijn liggen binnen de grenzen van Duitsland. Bron GHDI
Door Duitsland afgestane gebieden onder het verdrag van Versailles (1919). Bron Wikimedia

Duitsland en Europa tijdens de Koude Oorlog (1949-1989). Bron GHDI
Sparks – ‘Girl from Germany’

%d bloggers liken dit: